20-lecie Bractwa CiM


Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. św. Cyryla i Metodego uroczyście obchodziło 20- lecie swego istnienia. Uroczystości rozpoczęły się w cerkwi Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku Podlaskim św. Liturgią, której przewodniczył metropolita Sawa w asyście wielu duchownych przy śpiewie trzech chórów – dziecięcego, młodzieżowego i dorosłych. W swojej homilii Jego Eminencja przybliżył żywot świętych Cyryla i Metodego, apostołów Słowian, którzy zapoczątkowali wielkie zmiany w ówczesnej kulturze słowiańskiej. Bracia dokonali dzieła na tamte czasy rewolucyjnego. Ewangelizowali narody słowiańskie w ich rodzimym języku. Urodzeni w pierwszej połowie IX wieku w Sołuniu, otrzymali staranne wykształcenie. Drogą wiary szli święci Bracia z Grecji , nauczając poprzez głoszenie słowa Bożego. Pozostawili po sobie alfabet języka słowiańskiego. Stworzenie alfabetu stało się podstawą rozwoju piśmiennictwa słowiańskiego. Eminencja powiedział, że Bractwo dokonało dobrego wyboru, na swoich patronów wybierając św. św. Cyryla i Metodego. Nawoływał do głoszenia wiary prawosławnej i dawaniu swoim postępowaniem przykładu innym. Życzył członkom bractwa kontynuacji dzieła rozpoczętego przez swoich patronów. Podczas św. Liturgii metropolita Sawa odznaczył najwyższą nagroda cerkiewną – mitrą, ks. Aleksandra Surela , proboszcza z Narewki. W św. Liturgii wzięła udział duża liczba wiernych m.in. zaproszonych gości oraz Bratczyków z poszczególnych kół terenowych z Polski. Po uroczystej procesji wokół świątyni Władyka jeszcze raz zwrócił się do wszystkich a w szczególności do Bratczyków, życząc sukcesów na obranej drodze. Za pracę dla dobra Cerkwi orderami św. Marii Magdaleny odznaczył prof. Andrzeja Łapko – przewodniczącego Zarządu Głównego Bractwa, Aleksandra Nikitorowicza i Aleksandra Sołowianowicza . Część oficjalna uroczystości odbyła się w Domu Kultury Prawosławnej w Bielsku Podlaskim przy ulicy Rejtana. Rozpoczęła się ona modlitwą i błogosławieństwem przez metropolitę Sawę. Prowadzącym spotkania był przewodniczący Zarządu Głównego Bractwa prof. Andrzej Łapko.Na wstępie przywitał Eminencję i wszystkich zaproszonych gości, m.in. Anastazję Sandhacker –Konsula Generalnego Austrii w Polsce, Edwarda Szwajko- zastępcę Dyrektora Centrum Kultury Białorusi przy Ambasadzie w Polsce, radcę stanu ambasady i attache wojskowego Serbii wraz z rodziną, Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku – Andrzeja Gawdkowskiego, władze lokalne. Eminencja wyraził słowa uznania dla Bractwa za trud i zaangażowanie w pracy dla dobra Cerkwi. Przypomniał pierwsze kroki stawiane przez Bractwo. Prosił o rozszerzenie swego zakresu działania i zwiększenie swoich szeregów poprzez zaangażowanie młodych. Nawoływał do umocnienia wiary w to, co się czyni w imię Boga i w imię miłości do bliźniego. Podziękował władzom wojewódzkim za pomoc i „nieprzeszkadzanie.” Z referatu okolicznościowego autorstwa Aleksandra Sołowianowicza „Bractwo św.św. Cyryla i Metodego i jego misja na rzecz Cerkwi Prawosławnej w Polsce” można było dowiedzieć się o powstaniu Bractwa, o pierwszych bratczykach, o trudach i radościach działalności na rzecz Cerkwi W holu prowadzącym do przedszkola, można było obejrzeć wystawę fotograficzną Ireny Łozowik. Pod koniec uroczystości wystąpiły dzieci z placówek oświatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Bractwo Prawosławne św. Św. Cyryla i Metodego : dzieci z Przedszkola Prawosławnego w Bielsku Podlaskim oraz Zespół „Orth-Power” z Prawosławnej Szkoły Podstawowej w Białymstoku. Uroczystość zakończył koncert zespołu „Czeremszyna”.